Ինքնամեկուսացումից հետո

Վստահ եմ, որ ինքնամեկուսացումից հետո ոչինչ առաջվանը չի լինելու: Այս երկար բանտարկության ընթացքում առիթ ունեցա մտածելու արած-չարածի մասին, այլ աչքով նայելու ամեն ինչին: Պետք է գնահատենք մեզ տրված ամեն մի օրը, օգտագործել ամեն հնարավորություն լավ ու բարի գործեր անելու համար: Այս օրերի ամենամեծ կորուստս համարում եմ տատիկ պապիկներիս չայցելած օրերը, որը կլրացնեմ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում: Չեմ այցելել , քանի որ մտածել եմ իրենց առողջության մասին, բայց իհարկե կարոտն անսահման մեծ է: Մի հայացք ետ գցելով հասկանում եմ , որ ամեն ինչ դեռ առջևում է …. Եղեք առողջ։

Գաբրիել Գարսիա Մարկես «Աշխարհի ամենագեղեցիկ ջրահեղձը» պատմվածքը։ Առաջանդրաքներ։

 

<<Աշխարհի ամենագեղեցիկ ջրահեղձը>> ստեղծագործությունը կարելի է բաժանել երկու մասի Առաջին մասում մարդիկ են, որոնք ապրում են իրենց գորշ ու միապաղաղ կյանքով, վախի ու սարսափի մեջ ծովափնյա սակավամարդ գյուղում, նրանց ոտքերի տակ անգամ կարգին հող չկար Երբ նրանցից որևէ մեկը ջրահեղձ է լինում ,նայում էին միմյանց և պարզ էր դառնում նրա ով լինելը։Ջրահեղձին էլ ներում էին գահավեջ ժայռերից ցած։ Երկրորդ հատվածում ամեն ինչ փոխվում է մի ջրահեղձի ափ նետվ ելուց հետո։Նրա վրայի ջրիմուռները մաքրելլուց հետո կանայք զարմանքից միպահ ընկրկում են քանի որ մեռյալի հայացքում չկա վախի,հուսահատության,խեղճության նշույլ անգամ։Դրանց փոխարեն հպարտություն ու արժանապատվություն էր ժառանգում ջրահեղձի սառը մարմնից դեպի ապրողները։ Հեղինակի գաղփարական նպատակա դրումը խոր է,այն է իսական կյանքի կոչել խեղճության մեջ աննպատակ ապրողներին։Եվ գյուղի բնակիչներերը՝թե կանայք, թե տղամարդին գիտակցում են իրենց թշվառությունը՝իրենց շրջապատի լերկությունը։Ջրահեղձին պճնելու համար հարևան գյուղերից ծաղիկներ են հավաքում։

Նրանք նկատում են գեղեցիկը և այն հակադրում են իրենց անբովանդակ կյանքին։Մեռյալը իր արտաքին կատարելիությամբ և արժանապատվությամբ ,թռիչք է տալիս նրանց,կաշկանդված մտքին։Եսհամոզված են որ այդ մարդիկ կփեխվեին և կպայքարեին գեղեցիկի համար։

Համեմատություն

Նրանք իրար էին անցել ահաբեկված թխսակների նման… …. և ահա իրենց դիմաց,ձիգ,ինչպես սաբալու ձուկը… ուռած ընկեցիկ երեխայի անդրավարտիքով և քարի պես ամուր եղունգներով…

Հակադրություն

Իրար են հակադրված սգեղծացսրծության սկիզբն ու վերջին մասերը։

Հիմնական գաղափարը գեղեցիկի ու կատարյալի նկատմամբ մարդու մեջ հետաաքրքրության դրսևորումն է,որի համար պարտական էին ջրահեղձին՝Էստեբանին։

 

 

 

 

Անհատական ուսպլան 30․03

Ես կներկայացնեմ իմ հեռավար ուսուցման կատարած աշխատանքները:

Մարտի 4-ին մասնակցել եմ «Կարդում ենք Չարենց» նախագծին:

Մարտի 18-ին կատարել եմ Մարտի 1-23 Առցանց ուսուցում :  Այնտեղ ես պատմել թե ինչպես է անցնում իմ ժամանակը: Հավաքել եմ տեղեկություններ Եղիշե Չարենցի մասին «Ծիածան» ժողովածուից: Ընտրել եմ մեկ բանաստեղծություն և վերեմլուծե:                             Նույն օրը կատարել եմ վարժություններ հայոց լեզվից Վարժություններ Էջ 60, վարժ․1, 2, 3 Էջ 63, վարժ․ 1, 2, 3, 4:

Русский язык-Школьная форма

Մարտի 18-ին անգլերեն առարկայից պատմել եմ իմ հոբբի մասին Distance learning English My hobbies

Անգլերեն առարկայից կատարել եմ վարժություններ Distance learning English (March 30 — April 10) For group B (Level B)

Ես ամփոփեցի իմ առցանց ուսումնական շաբաթը: Այս շաբաթ զբաղվել եմ մաթեմատիկայի խորացված կրկնությամբ և դիտել եմ ֆիլմեր, մասնակցել եմ առցանց նախագծերի:

 

Distance learning English (March 30 — April 10) For group B (Level B)

1.Match the words with their definitions

  1. people who have no jobs   (c)                                              a. the blind
  2. people who are over 70      (f)                                              b.the rich
  3. people who cannot see      (a)                                               c.the employed
  4. people who have lots of money  (b)                                    d. the weak
  5. people who have no money      (g)                                       e. the deaf
  6. people who cannot hear     (e)                                             f. the elderly
  7. people who are not strong     (d)                                          g. the poor

 

2.Fill in all the gaps with a suitable preposition.  at      from      in      of      on      to   

My name is Maria and I come from Spain. I am studying English in a school in London. I’m not very good at languages but I need English to work  in  tourism.
I’m fond to travelling and I like meeting people. Last Saturday my neighbour invited me to a party. It was kind of him to invite me. My neighbour’s brother is married to a Spanish girl.
I go to the cinema quite often — it depends to the film. I’m also interested in art, so I often visit art galleries and museums.
The people are very nice to me here and they don’t make fun at my accent. Perhaps my English is improving!

 

3.Read the passages and answer the follow up questions according to the readings.
Part 1

My best friend Selena

Hi, my name is Tina. I am thirteen years old and today I want to talk about my best friend Selena. She is my classmate and she is thirteen years old too. We attend a very big school near Scotland. We share the same desk and love the same school subjects. Our favorite lessons are Arts and Physical Education. I am very good at tennis and she is very good at volleyball. She plays volleyball at our school team. We both have a busy life. We always get up at a half past six and at seven o’clock her father takes us to school by car. They live next door to us, so after school we always do our homework, walk our dogs and play together. Our classes start at half past seven and finish at 4 p.m. Her mother is a nurse. My mother is a nurse too and they work at the same hospital. Our fathers are both engineers but they work at different companies. On Mondays, Selena has violin class and I have piano class. On Tuesdays and Thursdays she practices volleyball at the school’s gym and I play tennis in our school court. Friday is my favorite day because Selena stays overnight with us. On the weekends, we usually go to the movie theater or have a picnic if the weather is good. I am the only child, I don’t have a sister but she is like a sister to me.

1. What is Selena’s favorite day of the week?
A) Sunday
B) Monday
C) Tuesday
D) Friday

2.Which one of the following questions you cannot answer?
A) What time does Tina get up on weekdays?
B) Which school subjects does Tina like?
C) What music types does Tina like?
D) How does Selena go to school?

3. What is incorrect about Tina?
A) Her mother is a nurse.
B) She has a busy life.
C) She walks her dog on Saturdays.
D) She spends time with her best friend.

Part 2

Nichole’s Summer Vacation

Every summer Nichole goes to the countryside for a month. She stays at her uncle’s farm and helps him. She works very hard but she likes it because she loves to spend time with her cousin Macy. Every morning she wakes up at six o’clock, first she collects the eggs and feeds the chickens, then she has breakfast at 6:30 and after breakfast, she helps her aunt with the house chores for an hour. She can’t wait to spend time with her cousin Macy. They always have a great time together. They climb trees, pick fruits and flowers. They love being outdoors. They come back home before dark and get ready for dinner. After dinner, they go out and feed the animals. Before they go to bed they watch TV for a little bit or read books. They are always very tired at the end of the day and usually fall asleep watching TV or reading.

4. Where does Nichole go in summer?

A) She goes to a big city.
B) She goes to her uncle’s farm.
C) She goes to her cousin’s hotel.
D) She goes camping.

5. Which one of the following questions you cannot answer?

A) How long does Nichole stay at her uncle’s farm?
B) How does Nichole help her uncle and aunt?
C) What does Nichole do before she goes to bed?
D) What’s her favorite food?

6. Which of the followings isn’t true about Macy and Nichole?

A) Macy and Nichole can climb trees.
B) They have a good time together.
C) They live together.
D) They feed the animals.

 

4.Choose the best answer, A, B, C or D. The first one is an example.

1 My cousin broke his leg last Saturday.

A break            B breaks                C broke                       D broken

2 I’d like a new rug for my bedroom floor.
A curtain         B cushion               C poster                     D rug

3 Joe and I are vegetarians. Neither of us eats meat.
A Both                B Neither              C One                       D Other

4 Do you want a single or a two room?
A double                B return              C two                 D second

5 I’ve been here for a week. I came  a week ago here .
A before a week           B after a week              C a week later                D a week ago

7 There’s not enough sugar in this coffee. Could I have some more, please?
A too much            B too many                      C enough                              D not enough

8 Where did you go last weekend?
A you went                      B did you went                  C you go                D did you go

9 I’d like to fit on this jacket, please.
A try                      B fit                  C suit                        D wear

10 Our new house looks south.
A looks                B views                              C faces                 D heads

Մարտի 1-23 Առցանց ուսուցում

Իմ ժամանակը

Իմ ժամանակի մեջ գրաֆիկի ակնհայտ փոփոխություններ կան նաև կա սահմանափակումներ: Սակայն փորձում եմ ամեն ինչ անել որպեսզի չձանձրանամ ՝  պարապում եմ մաթեմատիկա, ընթերցում եմ, նաև հետեվում սոցիալական ցանցերի տեղեկատվությունից երկրի համաճարակային իրավիճակներին: Հայաստանում արտակարգ դրություն է հայտարարված, այդ իսկ պատճառով մեր բոլորիս գործողությունները սահմանափակվել է:

Հավաքի՛ր տեղեկություններ Եղիշե Չարենցի «Ծիածան» ժողովածուի մասին, գրի՛ր բլոգումդ:

Կյանքի ու երազի սահմանագծերի ճշտման և իր վերջնական կողմնորոշումը տեւական մաքառումներով պարզելու ընթացքում Չարենցը գրում է «Ծիածանը»(1917) ժողովածուն, որով ավարտվում է առաջին գրքից եկող սիրո ու մահվան պատմությունը:

<<Ծիածան>> շարքը նվիրված է եղել Կարինե Քոթանջյանին, Չարենցի սրտում հավետ է եղել նա, անգամ երբ ուրիշի հետ է ամուսնացել նա մտքով և հոգով ցանկացել է լինել Կարինեի հետ:

«Ծիածանը» հոգեվիճակներ եւ ապրումներ ներկայացնող գույների համադրություն է:

Խորհրդապաշտական բանարվեստի միջոցներով բանաստեղծը երանգավորում է իր երազները եւ «Կապույտը», «Ոսկին», «Մանուշակագույն» բաժանումով ստեղծում երազների գունային մի աշխարհ: Այդ աշխարհի հերոսուհին դարձյալ տխրադալուկ աղջիկն է, որն այստեղ կերպավորվում է լուսամփոփի նմանվող աղջկա նկարագրով: Այդ աղջիկն ունի աստվածամոր աչքեր, թափանցիկ է ու կապույտ:

Կարդա՛  Կապույտի,  Ոսկու,  Մանուշակագույնի շարքերը, բացահայտի՛ր կապույտ, ոսկեգույն, մանուշակագույն գույների խորհուրդը այս ժողովածուի մեջ: Նշի՛ր, թե  ի՞նչ գիտես այս գույների խորհրդի, նշանակության մասին ընդհանրապես:

Չարենցի հայտնի  շարքերից մեկն է: <<Ծիածան>> շարքը նվիրված է եղել Կարինե Քոթանջյանին, Չարենցի սրտում հավետ է եղել նա, անգամ երբ ուրիշի հետ է ամուսնացել նա մտքով և հոգով ցանկացել է լինել Կարինեի հետ:

Չարենցը իր այս շարոքում ունի 3 գույն, որոնք նկարագրում են իր և Կարինե Քոթանջյանի հարաբերությունները: 3 գույներն են՝

Կապույտ- Չարենցը կապույտ գույնը ընկալում էր, որպես պարզություն, խաղաղություն, հանգստություն, դա երևում է այս տողում՝

Կապույտը հոգու աղոթանքն է, քույր, Կապույտը — թախիծ. Կապույտը — կարոտ թափանցիկ, մաքուր, Ու հստակ, ու ջինջ:

Ոսկեգույն- բոլորիս մեջ տպովորված է, որ ոսկին իրենից հարստություն, թանկարժոքություն, ամենալավ բաներն է խորհրդանշում, Չարենցի մոտ նույնպես դա ոսկի ժամանակաշրջան էր:

Մանուշակագույն- այս գույնը թախիծն է, մթուույունը, ավարտը, մարումը դա երևում է այս քառատողում՝

Ընտրի՛ր բանաստեղծություններից մեկը, վերլուծի՛ր՝ բնութագրելով  հերոսին:

Գիշերն ամբողջ հիվանդ, խելագար

Գիշերն ամբողջ հիվանդ, խելագար,
Ես երազեցի արեւի մասին:
Շուրջս ո՛չ մի ձայն ու շշուկ չկար –
ունատ էր շուրջս՝ գիշեր ու լուսին:
Ես երազեցի արեւի ոսկին,
Տենչացի նրա հրաշքը խնդուն՝
Ուզեցի սիրել շշուկն իմաստուն՝
Արեւանման, արնավառ խոսքի, –»
Բայց շուրջս այնպես գունատ էր, տկար –
Խոսքեր չկային, ու արեւ չկար …
1915

Մի ամբողջ սերնդի հոգեբանություն խաթարվում  է, սերունդ ում չէր հասկանում ոչ ոք, և ինչպես բանաստեղծն է ասում՝ «հեգնել նրանց կարոտները հրկեզ» : Երիտասարդ սերունդը խոր ողբերգություն է ապրում, որը ծնվում է նրանց երազների ու իրականության հակասությունից «Գիշերային ամբողջ հիվանդ , խելագար …. » ստ. մեջ ևս բանաստեղծը երազում է արևի մասին: Արևը անաղարտ, մաքուր ներդաշնակ կյանքի մարմնացումն է: Տենչում է արևի ոսկին, նրա խնդուն հրաշքը, փորձում է իմաստանալ արևավար արևանման խոսքով , որը ի դեպ, նրա առաքելություններ էր, բայց «շուրջը գունատ էր , տկար»: Բանաստեղծը մնում է չհասկացված բայց անկար:  Գորշ ու տաղտկալի օրերին բովում թրծվում է նրա բանաստեղծական աշխարը: ԵՎ նա դառնում է իր ժողովրդի հույզերի անզուրական երգիչը:

Վարժություններ

31. Փակագծերում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասությանը համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններնե են ճիշտ:

1) ա-1, բ-2, գ-1, դ-1

32. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն կա:

2) ծերպ – մի բանի մեջ բացված ճեղք, զազիր-սարսափ առաջացնող

33. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն կա:

3) երե-որսի կենդանի, ոստրե-թանկարժեք քար

34. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն կա:

2) հանգրվան- հանգստանալու տեղ, ծխնի- որոշ ժամանակ ծխի մեջ պահած

35. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն չկա:

4) աղանդ- տվյալ եկեղեցու դավանանքից շեղվող ուսմունք, արոր- հող հերկելու գործիք

36. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն չկա:

1) մեղանչել- մեղք գործել, երկնուղեշ- դեպի երկինք ձգվող ճյուղերով

37. Բառերից քանիսի՞ իմաստի բացատրությունն է սխալ:

1) մեկի

38. Տրված բառիմաստները համապատասխանում են աջ  շարքի բառերից չորսին. ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ:

3) 1-դ, 2-գ, 3-ա, 4-ե

39. Ո՞րը գամել բառի փոխաբերական իմաստներից չէ:

3) անարգանքի ենթակել մարդուն

40. Ո՞ր շարքի բոլոր բառակապակցություններում փոխաբերական իմաստով գործածված բառ կա:

3) մեղքերի մրրիկ, խարխուլ մակույկ, հույսի ճրագ

Дистанционная неделя 2-6 марта

Дистанционная неделя 2-6 марта

Феномен женской психологии в произведениях В.Токаревой. 

Прочитать и написать об этом в блоге: один из рассказов  В. Токаревой  » День без вранья»( с. 36) , «Счастливый день» ( с. 42), « Между небом и землей»

Упражнение 1. Составьте из двух простых предложений сложное с
придаточным причины:
1. Сегодня он опоздал потому что его не разбудили.
2. Теперь каждый день шли дожди так как наступила осень.
3. Я буду отдыхать только в сентябре а летом я буду работать в колхозе.
4. Она не могла подойти к телефону так как нее была высокая температура.
5. Мы не могли выполнить эту работу потому что у нас не было опыта.
6. У молекул воды нельзя обнаружить свойства ни свободного
кислорода, ни свободного водорода. Вода представляет собой не смесь
этих простых веществ, а химические соединения.

Упражнение 2. Закончите предложения, используя предлоги благодаря
и из-за.
1. Сестра победила в конкурсе из-за хорошей подготовки  . 2 из за гроза  они не
пришли. 3. Мы собрали хороший урожай из-за дождей (дожди). 4. Проезд закрыт из-за ремонта дороги(ремонт
дороги). 5. Река пересохла из-за засухи (засуха). 6 благодаря счастливому случаю (счастливая случайность) они
встретились. 7. Студенты хорошо сдали экзамен по трудолюбию (трудолюбие). 8 из-за плохого настроения (плохое
настроение) он не пошел на концерт.

Упражнение 3. Восстановите предложения.
1) От, обида, он, заплакать.-от обиды он заплакал
2) Наука, развитие, благодаря, космос, человек, полететь, в.-благодаря развитию науки человек полетел в космос
3) Анна, от. воскликнула, страх.- Анна воскликнула от страха
4) Он, лекция, из-за, пропустил, болезни.- он пропустил лекцию из-за болезни
5) Счастье, смеяться, она, от.-от счастья она смеялась
6) Забота, благодаря, врачи, поправиться.-благодаря заботы врачей они поправились
7) Из-за, дороги, снегопад, занести.-из-за снегопада занесли дороги

Упражнение 4. Из двух простых предложений составьте сложное
предложение, используя союзы потому что, так как, благодаря тому что, изза того что, поэтому.
1. Из-за Движение транспорта приостановлено произошла авария.
2. Пока Декан в командировке этот вопрос не может быть решен.
3. Студент долго болел поэтому он просит перенести

Հովհաննես Թումանյան

Լոռեցիների անունից

Մենք, լոռեցիներս, չենք հարձակվում ու չենք կռվում մեր հարևան թուրքերի հետ և ոչ մի կողմի վրա, որովհետև, եթե

ուժեղ ենք — անիրավություն է, եթե թույլ ենք — հիմարություն է։

Մենք պահպանում ենք խաղաղություն և հաշտություն, դրա համար բարձրացնում ենք սպիտակ դրոշակ և կոչ ենք անում մեր հարևան թուրքերին էլ մեզ հետ միասին պահել խաղաղությունը։ Եվ երդվում ենք միշտ մաքուր ու բարձր պահել մեր սպիտակ դրոշակը։

Իսկ եթե նրանք մեզ չեն լսիլ և կհարձակվեն մեր գյուղերի վրա — կաշխատենք պետական ուժով դրա առաջն առնել, և եթե այդ անկարելի եղավ, մենք ինքներս դուրս կգանք նրանց դեմ և անխնա, բայց այնուամենայնիվ դարձյալ չենք գնալ նրանց գյուղերի վրա։Գրավոր առաջադրանքներĺ

Վերլուծություն

Իմ կարծիքով այս հոդվածի միջի ամենա լավ միքտքն էր <<ուժեղ ենք — անիրավություն է, եթե թույլ ենք — հիմարություն է>>։Լոռեցիները շատ համբերատեր են, բայց եթե թշնամիները հարձակվեին նրանց վրա նրանք թույլ չեն տա նվաստացնել իրենց նրանք ամեն քայլի կգնան բայց չէին տա իրենց հողը։Իմ կարծիքով Թումանյանը այս հոդվածով ուզում էր ասել, որ Լոռեցիները թասիբով են, կլենեն ու կմնան։

Վահան Տերյանի բանաստեղծություններ և վերլուծություններ

ՀՈԳՆԱԾՈԻԹՅՈԻՆ

Ես մի ճամփորդ եմ մթնում մոլորված,
Ու հոգնած սիրտըս դարձել է խոնարհ.
Չեմ ուզում կանչել ցնորքըս մեռած,
Երազել գալիք ջրերի համար։

Ես չար հոսանքով մղված եմ հեռուն,
Եվ անվերադարձ փակված է ուղին.
Մի որբ մանուկ է հոգիս մոլորուն,
Մատնված մութին և մառախուղին։

Մի անմայր մանուկ, հեկեկանքներից
Հոգնած ու բեկված — ննջել է ուզում.
Մի՛ վրդովեք դուք, մի՛ տանջեք նորից,
Մի՛ տանջեք նորից — հանգչել է ուզում…

Վերլուծություն

Բանաստեղծը երազում է ոսկե վառ երազի ու հույսի մասին: Բանաստեղծությունը գրվել է 1912թ: Նույն թվականին Տերյանը գրում է ««Հոգնածություն»» բանաստեղծությունը այն ևս զետեղված է ««Գիշեր և հուշեր»» շարքում: Նորից շարունակվում գիշերվա պատկերը: Այստեղ մթնում մոլորված հերոսն է, մեռած են նրա ցնորքները՝ գալիքի հետ կապված բոլոր անուրջները: Մոլորուն հոգին մատնված է մութին ու մառախուղին: Հոգնաբեկ հերոսն այլևս պայքարել չի ուզում, հանգչել է ուզում: Սա հուսաբեկության մի պահ է , որը հետո նրան մղում է ոգորումների ու մաքառումների:                                                                      Եվ««Աշուն»»ը , և ««Հոգնածությունը»» մեր պոեզիայի իսկական գոհարներից են:

 

Vahan_Ter-Grigorian

 

ԱՇՈՒՆ

Մեգ է, անձրև ու մշուշ
Իմ այգում մերկ,
Դառը թախիծ ու վերհուշ, —
Անվախճան երգ։

Հողմն է լալիս թփերում
Մերկ ու վտիտ.
Ցուրտ է, խավար է հեռուն
Եվ անժպիտ։

Սիրտըս թախծոտ ու խոցոտ,
Հոգիս հիվանդ, —
Ո՞վ արևոտ ու բոցոտ
Կըվառե խանդ։

Տունըս ավեր ու խավար՝
Օրըս անլույս,
Ո՞վ կըվառե ոսկեվառ
Երազ ու հույս….

Աշուն բանաստեղծությունը (<<Մեգ է, անձրև ու մշուշ…>>) ընդգրկված է <<գիշեր և հուշեր>> շարքում : Տերյանի թախծոտ տրամադրությունը բնության համահունչ տեսարանին է ձուլվում նրբորեն ու աննկատ: Առաջին երկու տների սկզբի աշնանային տխուր պատկեները ՝ մեգը, անձրևը, մշուշը և թփերում լացող հողմը դառնում են պոետի հոգում ծովացած տխրության արտացոլանքը: Իսկ այդ տխրությանը որքան էլ անձնական, բխում է նրա և իր միջական, բխում է նրա և իր միջավայրի հակասությունից: Հարուստ ու բազմազան է Վ. Տերյանի  գրական ժառանգությունը : Դրանց մեծամասնությունը հավերժական կմնա բոլոր ժամանակների համար: